RTG

W celach diagnostycznych lekarz może skierować pacjenta na pantomogram na którym , widać wszystkie zęby obecne w jamie ustnej oraz te nie wyrznięte ,które są jeszcze w kości. Standardem medycznym jest wykonywanie pantomogramu co 2 lata w celach diagnostycznych próchnicy.
Można wykonywać również rtg pojedynczego zęba, które pozwoli ocenić stopień zaawansowania zmian próchnicowych oraz ogólnie określić ilość i kształt kanałów zęba, jeśli próchnica będzie bardzo zaawansowana i potrzebne będzie leczenie kanałowe.
CBCT
SKANER